Kvalita

Kvalita
V oblasti kvality nikdy neděláme kompromisy. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, proto klademe velký důraz na pochopení konkrétních požadavků a potřeb každého zákazníka a na následnou realizaci komplexního řešení šitého přímo na míru.

Od roku 2001 vlastní společnost Kohimex, spol. s r. o. certifikát FM APPROVED pro požární nádrže KKL®, který podléhá každoročnímu auditu.

Dlouhodobé zvyšování technologické úrovně a jakosti ve společnosti Kohimex, spol. s r. o. bylo v roce 2004 završeno zavedením a certifikací systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001, který podléhá každoročnímu auditu.

V roce 2009 jsme byli certifikováni na systém řízení jakosti odpovídající ČSN EN ISO 9001.

V září roku 2010 byla společnost Kohimex, spol. s r. o. certifikována na systém environmentálního managementu a environmentální politiky podle ČSN EN ISO 14001.

Politika integrovaného systému řízení

Pro roky 2016 - 2020 vyhlásilo vedení společnosti Kohimex, spol. s r. o. politiku jakosti a měřitelné cíle jakosti. Způsob vedení dokumentace, nákup materiálu, výběr dodavatelů, interní audity, organizační řád společnosti, řízení sporů a metrologii určují vnitřní směrnice společnosti.

Certifikace společnosti