Sila pro zemědělství

Technický popis

 

 

Sila jsou používané zejména pro skladování vlhké kukuřice, siláže, senáže a suchého zrna. Kukuřice, siláž a senáž jsou v silu konzervovány kyselinou mléčnou vzniklou působením mléčných baktérií za podmínek bez přístupu vzduchu a současného vzniku CO2. Kyselina mléčná, která mimo jiné působí jako konzervant a snižuje pH na 4-5, podporuje také chuťové vlastnosti krmné směsi, která se tím stává atraktivnější pro zvířata. U kukurice vzniklý kysličník uhličitý se jímá ve zvláštním vaku a při postupném odběru zrna se využívá tento CO2 k doplnění volného prostoru v sile a zabraňuje tak přístupu kyslíku, který by znehodnocoval zrno při skladování.

 

Silo je šroubováno z plechů s povrchovou úpravou odolnou vůči působení kyseliny mléčné. Celé silo je hermeticky uzavřeno. Jednotlivé plechy jsou šroubovány a utěsněny speciálním tmelem rovněž odolným vůči danému prostředí. Kónusová střecha je rovněž šroubovaná a utěsněná. Ve vrchlíku je umístěn kontrolní otvor, pojistný přetlakový a podtlakový ventil, otvor pro plnění, případně automatický ventil pro plnění. Ve střeše může být napojení na vyrovnávací vaky CO2.

 

U sil na suché zrno je vyžadováno, aby neprobíhaly v materiálu další biologické procesy, proto musí být uskladňované v suchém stavu.

 

 

Vybavení sila:

 

  • výstupní žebřík - žárově pozinkováno
  • revizní vstup - žárově pozinkováno

 

 

Sila na kukuřici a suché zrno:

 

  • nerezová výsypka
  • šnekový dopravník

 

 

Plnění sila z příjmového koše může být zajištěno dvěma způsoby:

 

  • pneumatickým dopravníkem - bývá často automatizován s uzávěry ventilů pro naskladňování, případně vyprazdňování
  • šnekovými, korečkovými a pásovými, případně gravitačními dopravníky u sil pro kukuřici a zrno

 

 

Výhody použití sil:

 

  • ekologicky nezatěžuje životní prostředí skladováním ve fólii
  • může se plynule navázat na krmicí linku a není potřebná mobilní dopravní technika
  • zrno se odebírá v pořadí od nejstaršího, tj. při naskladňování není potřeba silo úplně vyprázdnit
  • jednoduchá obsluha naskladňování a vyskladňování

 

 

Kapacitní řady typových sil jsou uvedeny v tabulkách.


Různá provedení našich produktů si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.